Clean start projekt

Image

CLEAN START, ili u doslovnom prijevodu čisti početak, je izvješće izdano od strane stručne neovisne osobe – poslovnog savjetnika o trenutnom stanju u ustanovi, udruzi ili poduzeću.

CLEAN START predstavlja projekt koji nema strogo propisan zakonski okvir prema kojem se provode postupci (kao što je to primjerice kod revizijskih angažmana) već se u dogovoru s upravom formiraju ciljevi, stavovi i očekivanja korisnika izvješća kao i djelokrug rada. Svrha provedbe ovakvog projekta je objektivno prikazati stanje unutar organizacije od strane neovisnog savjetnika, a koje je posljedica dotadašnjeg upravljanja. Provedenom analizom ističe se, primjerice: usklađenost poslovanja sa zakonodavnim okvirom, učinkovitost funkcioniranja sustava upravljanja, efikasnost poslovnih procesa i procedura, cjelokupna efikasnost i efektivnost rada organizacije i/ili drugih ugovorenih zahtjeva na koje menadžment želi staviti fokus. CLEAN START projektom ističe se trenutno stanje, nedostaci, rizici i potencijalni rizici u trenutnom poslovanju te se za iste pruža prijedlog mjera za njihovo ublažavanje i uklanjanje.

Ugovaranje ovakvog tipa projekta najčešće je potaknuto dolaskom nove uprave ili menadžmenta. Novi rukovoditelj/i želi/e dobiti presjek stanja u kojem je organizacija u trenutku preuzimanja, a koju je objektivno prikazala osoba ''izvana''. Novo vodstvo, prije formiranja plana budućeg djelovanja, rasta i razvoja, mora biti upućeno u trenutno stanje organizacije. U praksi je čest slučaj u kojem novoformirani menadžment na neki način želi ''oprati ruke'' od postupaka i posljedica odluka svojih prethodnika.

Na samom početku CLEAN START projekta, vanjski savjetnik i menadžment definiraju ciljeve, svrhu i djelokrug rada, pristup dokumentaciji i vremenski rok izvršenja posla. Od velike je važnosti dati vanjskom savjetniku pristup dokumentaciji kao i mogućnost komunikacije sa zaposlenicima jer kvaliteta izvješća ovisi o dostupnosti informacija i dokumentacije. Navedeno predstavlja i ograničenja u provođenju postupaka projekta jer se on u potpunosti temelji na informacijama dobivenim od klijenta. CLEAN START nije revizija niti dubinska analiza kojom bi se otkrile značajne pogreške ali je njegova prednost što pregledom šire slike može ukazati na potencijalne mogućnosti i promjene na bolje.

Kvaliteta samog izvješća ovisi i o stručnosti i profesionalnosti savjetnika. HLB Adria, bez lažne skromnosti, može pohvaliti sa stručnim timom ljudi s dugogodišnjim iskustvom u računovodstvu, reviziji i konzaltingu. Ono što pružamo našim klijentima je maksimalna profesionalnost u radu, čuvanje povjerljivosti pruženih informacija te djelovanje u cilju pružanja pomoći klijentu u njegovom budućem rastu i razvoju.

Image
Kontaktirajte nas

Kakvo god bilo vaše pitanje, naš tim uputit će vas u pravom smjeru

Započnite razgovor